Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas unoevento.lv, turpmāk – unoevento.lv, lietošanas kārtību.

1.2. SIA “K and M”, 42103080816, juridiskā adrese: Vānes 11, Liepāja, LV-3405, turpmāk – Unoevento vai Pārdevējs, nodrošina unoevento.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas unoevento.lv vai izmanto citus unoevento.lv pakalpojumus- turpmāk Lietotājs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem unoevento.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas unoevento.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces unoevento.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā unoevento.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt unoevento.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, unoevento.lv ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam unoevento.lv.

1.7. unoevento.lv patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties unoevento.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. unoevento.lv patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties unoevento.lv var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos unoevento.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē unoevento.lvuzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar unoevento.lv Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē unoevento.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu unoevento.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu unoevento.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, unoevento.lv nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā unoevento.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt unoevento.lv personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties unoevento.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to unoevento.lv izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti unoevento.lv sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. unoevento.lv garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos. Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus unoevento.lv nodod pilnvarotajam apstrādātājam PayPal vai Paysera.

2.7. unoevento.lv apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot unoevento.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp unoevento.lv un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti unoevento.lv datu bāzē.

3.3. unoevento.lv piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā unoevento.lv ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši unoevento.lv veikala piegādes maksām.

4.2. Preču cenas interneta veikalā unoevento.lv norādītas euro. Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu asptrādātāju PayPal vai PaySera, norēķinu valūta ir Eiro

4.3. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. izmantojot PayPal vai Paysera linkus.
5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, unoevento.lv izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Apskatīt grozu”. Lietotājs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams pārskatīt pasūtījumu un ievadīt kupona kodu, ja tāds ir. Tālā Lietotājs noklikšņina “Turpināt noformēt pasūtījumu”, kas aizved uz PayPal vai Paysera Checkout pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Lietotājs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas unoevento.lv sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Lietotājs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Preču piegāde

6.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.
6.2. Preces Lietotājam var piegādāt unoevento.lv pilnvarots pārstāvis.

6.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt pie atbilstoša pasta nodaļa.

6.4 Piegādes maksa Latvijā atkarīga no preču veida un piegādes adresa. Precizu piegādes maksu jūs redzisiet pasūtijūma noformēšanas laika.

6.5. unoevento.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

6 .6. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī unoevento.lv pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. unoevento.lv neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.7. Preču kvalitāte

7.1. Visu unoevento.lvpārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

7.2. unoevento.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai unoevento.lv veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

7.4. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt unoevento.lv bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

7.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai unoevento.lv attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, unoevento.lv var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

7.6. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt unoevento.lv gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz team@unoevento.lv , vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas unoevento.lv sniedz Lietotājam atbildi.8. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
8.1 Mūsu preces ir izgatavotas pēc pasūtījuma un personalizētas, un tas ierobežo mūsu atmaksas iespējas salīdzinājumā ar e-komerciju kur nepiedāvā peronalizāciju.

8.2 Jums ir tiesības uz kompensāciju vai citu produktu, ja:
1) saņemtais produkts ir stipri bojāts VAI
2) saņemtais produkts ievērojami atšķiras no tā, kas tiek reklamēts mūsu vietnē.
8.3 Lai pabeigtu apmaiņu vai naudas atmaksu, mums nepieciešama kvīts vai pirkuma apliecinājums. Mēs pieņemam apmaiņas vai atmaksas pieprasījumus 30 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.
8.4 Tā kā izstrādājumi ir izgatavoti pēc pasūtījuma, mēs neprasa, lai jūs tos sūtīt atpakaļ pie mums, ja tie ir sabojāti. Mēs lūdzam jums atsūtīt attelu.
8.5 Mūsu produkti ir izgatavoti pēc pasūtījuma un tiek ražoti pēc pieprasījuma.
Saskaņā ar 16. panta c) punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83 / ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībam atteikuma tiesības nevar paredzēt tādu preču piegadēm, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai skaidri personalizēts, tāpēc unoevento.lv patur tiesības atteikties no atgriešanas pēc saviem ieskatiem.
9. Informācijas apmaiņa
9.1. unoevento.lv sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru un vietnes čatu. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti unoevento.lv sadaļā – Kontakti.


10. Atbildība

10.1. unoevento.lv ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai unoevento.lv lietošanas kārtībai.

10.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. unoevento.lv nav atbildīgs par unoevento.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

10.4. unoevento.lv nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus unoevento.lv saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā unoevento.lv centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


11. Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Lietotāju un unoevento.lv regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar unoevento.lv klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.